İtibar Araştırmaları

Birey ve kuruluşlar için itibar araştırmaları yapılmakta olup araştırmalar Enstitü’nün Bilim ve Uzman kurulu üyelerinin katılımı ve denetimi ile gerçekleştirilmektedir.

Enstitü, itibar araştırmaları gerçekleştirirken yurtiçi ve yurtdışındaki paydaşları ile işbirlikleri yapmaktadır. Ülkemize özgü itibar ölçme ve değerlendirme modellerinin gelişmesi için de çalışmalar yapmakta ve konu ile ilgili paydaşlarına destek vermektedir.

İşletmelerde Kurumsal İtibar Araştırması ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.