Kurumsal İtibar Danışmanlığı

Enstitü kurumsal yapısı içerisinde gerçekleştirilen Kurumsal İtibar Danışmanlığı, kuruluşun analizi  ile başlayıp  kurumsal itibar stratejisinin oluşturulması ve uygulamaya konarak süreçlerin takibi ile hizmet devam ettirilmektedir. Bu kapsamda değişim yönetimi, paydaş yönetimi, kurumsal iletişim, kriz yönetimi, itibar riski, itibar ekonomisi, itibar bileşenleri, sürdürebilirlik, kurumsal sorumluluk gibi itibarın inşasında önemli yer tutan konularda çalışmalar yürütülmektedir.

Kurumsal İtibar Yönetimi Danışmanlığı ile ilgili dokümanlar bu arada ayrıca yayınlanacaktır.

Ayrıntılı bilgi için bilgi@iye.org.tr adresinden bize ulaşabilirsiniz.