Makaleler

4 Aralık 2012

Kurumsal İtibar Ölçümünde Kişiselleştirme Metaforu

Ölçülemeyen yönetim fonksiyonlarının uzun vadeli ve etkin bir şekilde yürütülemeyeceği noktasından hareketle, fonksiyonel bir itibar yönetimi için itibar ölçümü şart görülmektedir. Çalışma, itibar ölçümünün çalışanlar ve müşterilerle bir bütün olarak ele alan yaklaşımları ve “kurumsal kişilik skalasını” referans alarak örnek...

4 Aralık 2012

Kurumsal İtibar Risk Yönetimi: Halkla İlişkilerin Rolü

Günümüzün küresel ortamında rekabetçi avantaj açısından kurumların sahip oldukları soyut de- ğerler, somut değerlerden daha önemli hale gelmiştir. Kurumların sahip olduğu en önemli soyut değerlerin başında gelen itibar, kurumun paydaşları ile olan ilişkilerinde stratejik bir anlam ifade etmekte ve bu...

4 Aralık 2012

İtibar Yönetimi Değer Yaratan Bir Halkla İlişkiler Çalışması Olarak İtibar Yönetimi

Küreselleşmenin sonucu olarak rekabetin arttığı, ürünlerin yaşam sürelerinin kısaldığı ve ürünler arasındaki farklılıkların azaldığı bir ortamda müşteriler tercih yapmak, kurumlar ise başarılı olmak için ürün ya da hizmetlerde fark yaratacak ve kendilerine değer katacak bazı standartlar aramaktadırlar. Günümüzde eğer faaliyet...

4 Aralık 2012

Krizde İtibarın Yönetilmesi

Bugünün dünyasında hemen her alanda sınırların giderek ortadan kalkması ve beraberinde yaşanan rekabet, kurumları daha iyi değil en iyi olmaya zorlamaktadır. Gerek iç gerekse dünya pazarlarında yaşanan rekabet her geçen gün daha da sertleşmektedir. Kurumsal değişimi gerekli kılan rekabetin sertleşmesi...