Tarihçe

İtibar Yönetimi Enstitüsü 16 Mayıs 2011 tarihinde Ankara Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü’nün Tüzük onayı ile itibar yönetimi ve ilgili alanlarında çalışmalar yapmak üzere kurulmuştur. Türkiye’de itibar yönetimi alanında gönüllü faaliyet göstermek üzere resmiyet kazanmış ilk Sivil Toplum Kuruluşudur.

İtibar yönetimi konusunda bilimsel, teknik, sosyal ve kültürel faaliyetler yürütmek, ulusal ve evrensel değerlere sahip, itibarlı birey, topluluk, kuruluş ve kurumlardan oluşan toplum meydana getirmek üzere kamu yararına faaliyet gösteren kuruluş olmak amacı ile kurulmuştur.

Vizyonu, itibar yönetimi alanında ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren tarafsız, güvenilir ve etkin bir kuruluş olmaktır.

Enstitü, itibar kavramının bireyler ve kurumların toplumsal konumu ve ilişkilerinin sürdürülebilirliği açısından en değerli varlıklarından biri olduğu gerçeğinden hareketle faaliyetlerini yürütür.