Kurumsal İtibar Ölçümünde Kişiselleştirme Metaforu

Ölçülemeyen yönetim fonksiyonlarının uzun vadeli ve etkin bir şekilde yürütülemeyeceği noktasından hareketle, fonksiyonel bir itibar yönetimi için itibar ölçümü şart görülmektedir. Çalışma, itibar ölçümünün çalışanlar ve müşterilerle bir bütün olarak ele alan yaklaşımları ve “kurumsal kişilik skalasını” referans alarak örnek bir itibar ölçümü gerçekleştirmiştir. Araştırma, BTA Havalimanları Yiyecek ve İçecek Hizmetleri’nin itibar ölçümü için Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminalinin bütün çalışan ve müşterilerini kapsamaktadır. Sonuç olarak, kurumsal kişilik skalasında temsil edilen kırk dokuz maddelik insan sıfatına ait yedi faktöre ilişkin ortalamalar tespit edilmiştir. Ayrıca iki gruba ait ortalamaların farklılık gösterdiğine dayanan hipotezleri de test etme imkanı bulunmuştur.

Link: İndir

Makale Yazarı: Yrd. Doç. Dr. Filiz OTAY DEMİR