İtibar Yönetimi Konferansı, 3 Ekim 2013

İTİBAR YÖNETİMİ KONFERANSI

İŞ DÜNYASI ve AKADEMİK ÇEVRELERİN KATILIMIYLA BAŞLADI

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, İtibar Yönetimi Enstitüsü tarafından Kadir Has Üniversitesi işbirliği ve ev sahipliğinde “2. Uluslararası İtibar Yönetimi Konferansı” iş dünyası ve akademik çevrelerin katılımıyla başladı.

“Sağlık, İletişim ve Finans Sektörlerinde İtibar Yönetimi” ana temasıyla gerçekleşen  konferansın açılış konuşmasını yapan İtibar Yönetimi Enstitüsü Başkanı Orhan Samast ;“İtibar kavramını çok iyi bilen ve itibar stratejileri oluşturarak uygulanmasına öncülük eden uzman isimleri ülkemizde ağırlamaktan çok mutluyuz. Ülke olarak büyümemizi sürdürülebilir bir şekilde devam ettirmek istiyorsak her sektörde itibar kavramını ele almamız ve her sektör için ayrıntılı itibar stratejileri oluşturmamız gerekiyor” dedi. Samast, 2013 hedeflerine ulaşmak için etik ilkeleri yaşamın her alanında benimsemiş kişi, lider ve işletmelere ihtiyaç duyulduğunu belirttiği konuşmasına şöyle devam etti; “Tüm dünyada  sorumluluk sahibi, değer üreten sistemlere ve kuruluşlara itibar edilmektedir. Her an her yerde her türlü bilgiye ulaşılabilen bir dünyada itibarını yönetmeyen kurum ve kuruluşların ayakta kalması çok zor. Bu sebeple, çok sofistike bir kavram olan itibar üzerine daha fazla çalışma yapmamız gerekiyor. İtibar üzerine tartışmalar yapmalı ve itibarlı kişi, kurum ve kuruluşlardan oluşan bir ekosistem oluşturmalıyız. Ülkemizi bu ekosistemin sonuçları itibarlı hale getirecektir.”

2. Uluslararası “İtibar Yönetimi Konferansı” kapsamında konuşan Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Aydın ise itibar yönetimine üniversite olarak verdikleri önemi vurguladığı konuşmasında sözlerine şöyle devam etti;  “Türkiye’de yeni kavramların oluşması ne kadar kolaysa devamlılıklarının sağlanması da bir o kadar zordur. Türkiye’de itibar kavramının tartışılmamış olması çok büyük bir eksiklikti. Bu alanda akademik çalışmaları desteklemek üzere uluslararası bir konferans yapma fikri ilk ortaya atıldığında, bu konunun bir üniversite olarak bizim için ne kadar önemli olduğunu düşünerek, ilerlemeye karar verdik. Geçen sene ilkini gerçekleştirdiğimiz ‘İtibar Yönetimi Konferansı’nın bu yıl daha yüksek bir katılımla ve daha detaylı ele alınarak ikincisini gerçekleştirmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz.” Aydın konuşmasına şöyle devam etti; “ İtibar ve güven konusu her alanda önemli olmasına karşın üniversiteler için çok daha büyük bir önem teşkil ediyor.

Üniversiteler ne kadar doğru işler yaparlarsa yapsınlar toplumda bir itibarları olmadığı anda maalesef yaptıklarının sonuçlarını alamıyorlar. Tasarlanmış kağıtlara basılan bilgilerden oluşan ‘diplomalar’, üzerlerinde üniversitelerin logoları ve rektörlerin imzalarının yer alması ile itibar kazanıyor. Aslında burada itibar edilen, diplomaların üzerindeki logo ve imzaların arkasındaki kurumların gücü ve bunun halk nezdinde kabul görmüş olmasıdır. Günümüzde teknoloji ve sosyal medyanın gelişmesi ve hepimizin hayatının bir parçası olması sonucunda ortaya çıkan hızlı itibar kazanma ve kaybetme olgusu karşısında artık bireylerin olduğu kadar, üniversitelerin de çok daha dikkatli hareket etmeleri gerekiyor.”

Uluslararası ilişkilerde devletlerin itibar kavramlarına da değinen Aydın, “Bir ülkenin sahip olduğu güç tank, top ya da tüfek ile değil, dünya çapında sahip olduğu itibarı ile ölçülüyor. Türkiye’nin her zaman bir imaj problemi oldu ve maalesef hiçbir zaman hak ettiğini düşündüğümüz şekilde algılanmadık. Bunun sebeplerinden birinin de itibar yönetimine zamanında başlamamamız olduğunu düşünüyorum. Artık bu konu üzerine kurulan bir enstitünün var olması ve üniversite olarak bu konferansın bir parçası olmak bize umut ve gurur veriyor.” dedi.

Bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası İtibar Yönetimi Konferansı; itibar yönetimi konusunda dünyanın en önemli kuruluşu olan Reputation İnstitute Yöneticisi Nicolas Georges TRAD’ı ağırladı. Trad, yaptığı konuşmada “Pekçok küresel şirkette itibar yönetimi en üst düzeyde başlar. Bugün paydaşların haklarını, elindeki araçları nasıl yönettiği, şirket içi ve dışı olmak üzere önemli bir durumu ortaya koyuyor. Güven varsa bir şirketin itibarı daha yüksek olacaktır. İtibarınız ne kadar iyiyse insanlar sizi o kadar destekleyecektir. Gerçek finansal değer ile şirket itibarı arasında önemli bir ilişki vardır. Günümüzde iyi itibar daha iyi finansal sonuç anlamına geliyor. İtibar nihai bir hedefe götüren en önemli yollardan birisidir.” dedi.

Avşar; Sabrın ve donanımın meyvesi “İtibar”

Türk sanat hayatının marka isimlerinden Hülya Avşar’ın “Yaşamda İtibar” başlığı altında yaptığı konuşma katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi. Hülya Avşar, konferansta yaptığı konuşmasında; “Türkiye’de itibar kavramı giderek artan bir öneme sahip. Günümüzde kişi ve kurumların itibarlarına daha çok önem verdiklerini gözlemliyoruz. Esasen itibarı getiren en önemli unsurların başında donanımlı olmayı görüyorum. Tabii ki televizyon dünyası bu konuda hızlı yol alıyor. Senelerdir gerek sinema hayatım, gerekse sanatçı kimliğimin bana kazandırdığı itibarın temel noktasını

bu alanlarda donanımlı olmama bağlıyorum. Bizim işimizde sabır çok önemli, itibar kavramı da bu sabrın sonunda kazanılan çok önemli bir özellik.  Bu çerçevede bu tarz konferansları konuya olan duyarlılığı ortaya koyduğu için çok önemsiyor, daha çok sayıda konferans düzenlenmesini diliyorum.”dedi.

2. Uluslararası “İtibar Yönetimi Konferansı”nın öğleden sonraki  “İletişim ve İtibar Yönetimi” oturumu İtibar Yönetimi Enstitüsü Başkanı Orhan Samast tarafından yönetilecek olup, İletişim Danışmanları Derneği Başkanı Ali Cem İlhan, Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanı Kemal İlter, İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Levent Erden ve Bersay İletişim Grubu Onursal Başkanı Ali Saydam konuşmacı olarak katılacaklar.

2. Uluslararası İtibar Yönetimi Konferansı hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için http://www.reputationconference.org/tr  adresi ziyaret edilebilir.