Kurumsal İtibar Araştırması Sonuçları 2013

Türk iş dünyasının kurumsal itibara yaklaşımı hakkında veriler elde etmek amacıyla “İşletmelerde Kurumsal İtibar Araştırması” gerçekleştirilmiştir.

Birçok sektörden profesyonelin katıldığı araştırma, İtibar Yönetimi Enstitüsü ve ERA Research işbirliğinin yanı sıra Bersay İletişim Enstitüsü katkılarıyla gerçekleştirilmiştir.

pdf_ikon Araştırmanın kapsamlı raporunu görmek için tıklayınız.

 

Şirketlerin itibar yönetimine verdiği önem artıyor

İtibar şirketlere ‘güven’ ve ‘saygınlık’ kazandırıyor

• Türk iş dünyasının kurumsal itibara yaklaşımı hakkında veriler elde etmek amacıyla düzenlenen “İşletmelerde Kurumsal İtibar Araştırması 2013’’ çarpıcı sonuçlar ortaya koydu.
• Birçok sektörden profesyonelin katıldığı araştırma, itibarın şirketlere duyulan güvende çok önemli rol oynadığını vurgularken, konunun şirket üst yönetimlerince daha çok sahiplenildiğine dair inancın arttığını ortaya koyuyor.
• Katılımcıların çoğunluğuna göre dijital medya ve sosyal ağlar önümüzdeki iki yıl içinde en itibarlı mecra olacak.
İtibar yönetimi konusunda bilimsel, teknik, sosyal ve kültürel faaliyetler yürütmek amacı ile çalışmalarını sürdüren İtibar Yönetimi Enstitüsü’nün ERA Research & Consultancy işbirliğiyle ve Bersay İletişim Enstitüsü katkılarıyla hazırladığı “İşletmelerde Kurumsal İtibar Araştırması 2013’’ önemli sonuçlar ortaya koydu.

Başta enerji, finans, bilişim ve gıda olmak üzere birçok sektörden 72 profesyonelin katıldığı araştırma, itibar kavramının beraberinde saygınlık ve güveni getirdiğini kaydederken, şirket üst yönetimlerinin itibar yönetimine ayırdığı zamanın geride bırakılan iki yıllık sürece oranla artış gösterdiğini ortaya koyuyor. Bir başka dikkat çeken nokta ise, önümüzdeki iki yıl içinde en itibarlı olacağı düşünülen mecra için katılımcıların yüzde 52,8’lik bölümünün sosyal medyayı işaret etmesi.

Türk iş dünyasında kurumsal itibara ilişkin verilerin elde edilmesi amacıyla hazırlanan araştırmayla ilgili konuşan İtibar Yönetimi Enstitüsü Başkanı Orhan Samast şunları söyledi: ‘’Kurumlarımız için çok önemli olduğuna inandığımız ‘itibar yönetimi’ konusunda hazırladığımız araştırma, itibar kavramının şirketlerimiz arasında her geçen gün daha fazla önem kazandığını ortaya koyuyor. Bizler belirli aralıklarla böylesine önemli araştırmaları tekrarlayacağız ve Türk iş dünyasının konuyla ilgili nabzını tutmaya devam edeceğiz. Şirketlerimizin itibarlarına yapacakları yatırımların, kısa, orta ve uzun vadede tüm paydaşları nezdinde çok olumlu bir etki yaratacağını tespit ediyoruz. Kurumlarımız, iş dünyasının değerli yöneticileri ve esasen toplumumuzun tüm kesimleri, inanıyoruz ki konunun gündemde kalması ve daha çok benimsenmesi amacıyla çalışmalarına devam edeceklerdir.’’

Kurumsal İtibar = Güven & Saygınlık
• Araştırmaya katılan profesyonellerin itibar dendiğinde akıllarına neler geldiğiyle ilgili sorulan soruya; yüzde 50 oranında “güven’’ yanıtı verilirken, bu cevabı yüzde 41,7 ile “saygınlık’’ takip ediyor.
• Katılımcıların yüzde 83,3’ü işletmelerde itibar yönetiminin çok önemli olduğunu vurgularken, yine katılımcıların yüzde 86,1’i işletmelerde itibar yönetiminin 2 yıl sonra çok daha önemli olacağını belirtiyor.
• Katılımcıların yüzde 83,3’ü bir kurumun itibarını, kurumun en önemli varlıkları arasında nitelerken, yüzde 92’si hayata geçirilen kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin şirketlerin kurumsal itibarını etkileyeceği yönünde görüş belirtiyor.

Üst yönetimin ‘’itibar’’a ilgisi artıyor
• Araştırmada, çalışılan kurumda itibar yönetimi sorumluluğunun Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler bölümünde olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 48,6; sorumluluğun CEO & Genel Müdür & Yönetim Kurulu düzeyinde olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 30,5.
• Şirket üst yönetiminin itibar yönetimine zamanlarının yüzde 20’sinden fazlasını ayırdığını söyleyenlerin oranı yüzde 54,2 olurken, üst yönetimin itibar yönetimine ayırdığı zamanın 2 yıl öncesine göre arttığını belirtenlerin oranı yüzde 56,9.
• İşletmelerinde yazılı bir kurumsal itibar stratejisi olanların oranı yüzde 30,6 iken, yazılı stratejik planın olmadığını, ancak bunu gerekli bulduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 54,2 olarak karşımıza çıkıyor.
• İtibar yönetimi ile ilgili eğitim ve danışmanlık alma konusunda sorulan soruya katılımcıların yüzde 29,2’si eğitim alındığını, yüzde 58,3’ü ise henüz eğitimin alınmadığını ancak önümüzdeki yıllarda alınması gerektiğini belirtiyor.
• Benzer şekilde katılımcıların yüzde 27,8’i konuyla ilgili danışmanlık hizmeti alındığını belirtirken, yüzde 48,6’sı danışmanlık alınmadığını ancak önümüzdeki yıllarda alınması gerektiğini söylüyor.

Sosyal Medya fenomeni
• Araştırmanın ortaya koyduğu bir diğer önemli sonucun ise, katılımcıların yüzde 52,8’inin Dijital Medya & Sosyal Ağlar mecrasının önümüzdeki iki yıl içinde en itibarlı mecra olacağı görüşünü taşıması.