Türkiye’de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu 2008

Türkiye’de Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) kavramının durumunu incelemeyi ve KSS konusunda Türkiye için bir  dayanak noktası tanımlamayı amaçlayan araştırmanın sonuçlarını sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duymaktayız. Aşağıda sonuçları paylaşılan çalışma, Avrupa Birliği tarafından fon sağlanan ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Fonu ile  ortaklaşa yürütülen “Yeni AB Üyesi ve Aday Ülkelerde Uyum, Rekabet ve Sosyal Birlik Aracı Olarak KSS Uygulamalarını Hızlandırma Projesi” bölgesel KSS projesinin bir parçası olarak gerçekleştirilmiştir.

Bu analiz KSS’nin sürdürülebilir kalkınma için çeşitli olanaklar sağlamasının yanında, KSS’nin özel sektörün de yararlanabileceği bir araç olarak sahip olduğu potansiyeli vurgulamaktadır. KSS’nin Türkiye’de sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması yolundaki önemine dikkat çekmesi itibariyle, bu araştırma kamu sektöründen özel sektöre kadar pek çok alanda kullanılabilecek bir KSS rehberi niteliği taşımaktadır. İnceleyeceğiniz rapor sadece uluslararası standartlar dahilinde Türkiye’de KSS hakkındaki büyük tabloyu ortaya çıkarmakla kalmayıp, aynı zamanda KSS’nin ne olup ne olmadığını da ayrıntılı olarak tartışmaktadır. Rapor içinde ayrıca, Türkiye’deki KSS uygulamalarını etkileyen koşullar ve faktörler ve ülkedeki KSS yaklaşımını şekillendirecek tavsiyeler de yer almaktadır.

Raporu görüntülemek için tıklayınız.

Raporu Hazırlayan: KSSD